Ffarwelio â Peri

Wedi 10 mlynedd o lawer o waith caled, llond lle o chwerthin ac ambell i ddeigryn yn adeiladu Mess Up The Mess i fod y grym creadigol sydd gennym heddiw, mae Peri wedi gwneud y penderfyniad anodd fod yn rhaid iddi symud ymlaen, fel bod ganddi’r cyfle a’r amser i fynd ar drywydd dyheadau eraill. Er bod hyn yn drist iawn i deulu Mess Up The Mess, rydyn ni’n ei chefnogi’n llwyr ac yn gwybod y bydd hi’n parhau i wneud pethau gwych ac i gyffwrdd â bywydau pobl ble bynnag yr â.
Fe fydd Peri yn y swyddfa dros y mis nesaf i drosglwyddo’r awenau ac i ddweud hwyl fawr. Ond cadwch lygad ar y fan hon am gyfleoedd eraill i ffarwelio.