Cân Mewn Wythnos

Aviary Photo_130843686864542328

Roedd Cân Mewn Wythnos yn brosiect 4 diwrnod gwych i gyflwyno aelodau MUTM i’r gelfyddyd o gyfansoddi caneuon, gan arwain at greu eu sioe gerdd eu hunain yn y pendraw, a honno’n sioe gyfan.

Aviary Photo_130843687374710227

Roedd MUTM yn falch o groesawu Aled Pedrick a Meilir Rhys Williams yn ôl wedi cydweithio â nhw ar gyfer cynhyrchiad llwyddiannus MUTM, ‘A Queer Christmas’. Bu’r doniau profiadol o fyd y sioe gerdd yn mentora egin-gyfansoddwyr MUTM trwy’r broses o ysgrifennu cân, gan greu cân a oedd yn adlewyrchu diddordebau a brwdfrydedd y cyfansoddwyr ifainc. Bu’r bobl ifanc yn recordio’u cân newydd yn Stiwdios Bridgerow, Brynaman.

Aviary Photo_130843688058597455

Y prosiect nesaf i ddilyn ymlaen fydd ‘Ffilm Mewn Wythnos’ sydd wedi’i drefnu ar gyfer 3ydd a 4ydd ac 17eg a 18fed Hydref, ble bydd y bobl ifanc yn dyfeisio ffilm mewn ymateb i’r gân a grëwyd.

Aviary Photo_130843688500191228

Defnyddir y sgiliau a ddysgwyd o’r ddau brosiect i greu sioe gerdd wreiddiol a fydd wedi’i hysgrifennu a’i chyfansoddi gan bobl ifanc MUTM. Mae’r tri phrosiect yn ffrwyno’r doniau amrywiol, y fwdfrydedd, yr egni a’r hwyl y mae pobl ifanc MUTM yn eu cyflwyno i’r celfyddydau creadigol.