Capsiwl Amser Coronavirus Wythnos 16

Wrth i ni ddod a Capsiwl Amser Firws Corona i ben drwy geisio dychmygu rhai o’r digwyddiadau na ddigwyddodd o achos Y Clo Mawr, hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r bobol ifanc sydd wedi creu’r ffilmiau hyfryd yma, i’r teuluoedd am eu cefnogaeth ac i’r anhygoel Company Three am ddod a ni gyd at ein gilydd yn y prosiect gwych yma.