Cymeradwyaeth Uchel

Children and Young People Now Awards 2015 - Highly Commended

Cafodd Mess Up The Mess gymeradwyaeth uchel yng nghategori Gwobrau Celfyddyd a Diwylliant gwobrau Children and Young People Now Awards. Mae’r wobr yn cydnabod y gwaith eang ac amrywiol y mae Mess Up The Mess yn ei wneud gyda phobl ifanc ar draws De Cymru.

Meddai’r Cyfarwyddwr Artistig, Sarah Jones: “Dyma gyrhaeddiad arbennig i’r holl bobl ifanc yr ydyn ni’n gweithio gyda nhw. Mae’n dathlu’r holl waith gwych y mae pobl ifanc wedi ei greu dros y flwyddyn ddiwethaf gyda Mess Up The Mess ac yn ei osod yn gadarn ar lwyfan cenedlaethol.”

Children and Young People Now Awards 2015, Highly Commended