Cyswllt

Posted on by

Mess Up The Mess
46 Stryd Y Coleg
Rhydaman | Sir Gâr | SA18 3AF

01269 624300

Cysyllta â ni:

Anfon neges destun atom ni: 07451 270 720
Anfon e-bost atom ni: hello@messupthemess.co.uk
Anfon neges atom ni ar ein tudalen Facebook: https://www.facebook.com/messupthemess

Os wyt ti’n ystyried dod i un o’n sesiynau drama wythnosol, galli di lanw ein ffurflen ymholiadau: https://signup.cymunedmessup.cymru/enquire-about-workshops/

Ry’n ni’n edrych ar y sianeli cyfathrebu hyn rhwng 10.00 am a 5.00 pm o ddydd Llun i ddydd Iau. Os wyt ti’n cysylltu â ni y tu allan i’r amserau hyn, fe ddown ni nôl atat pan fyddwn ni i mewn nesaf.

 

Mae Mess Up The Mess yn fenter gymdeithasol ddi-elw, sydd â chyfansoddiad Cwmni Cyfyngedig trwy Warant.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr, Rhif y Cwmni: 06236677