Ein Gwaith Ni

Sam ac Ifan yn dawnsio

Click, Theatr y Sherman, Mis Medi 2012

Ein Gweledigaeth:

Rydyn ni’n creu theatr letchwith a dewr, gan bobl ifanc, ar eu cyfer a gyda nhw

Ein Cenhadaeth:

Credwn nad rhywbeth i’r breintiedig yn unig yw’r theatr, ac felly, er mwyn gwireddu ein gweledigaeth, rydyn ni’n

  • trochi ein hunain ym mydoedd pobl ifanc
  • ymrwymo i broses a chynnyrch
  • cydweithio gyda phobl ifanc ac artistiaid proffesiynol, gan ddatblygu perthnasoedd creadigol cilyddol, sy’n blodeuo gydag amser
  • creu ein repertoire ein hunain ar sail bywydau pobl ifanc
  • gweithio gyda phobl ifanc anodd eu cyrraedd a hawdd eu hanwybyddu, o bob rhan o Dde Cymru
  • a gyda chymunedau o ddiddordeb, hunaniaeth a daearyddiaeth

Cynhyrchwn theatr sy’n uchelgeisiol i gyfranogwyr ac i gynulleidfaoedd, sy’n herio’u syniadau ynghylch yr hyn y gall celfyddyd fod a’r hyn y gall wneud, ac sy’n gwneud gwahaniaeth!