Gweithdai Wythnosol

Rydyn ni’n cynnal gweithdai creadigol wythnosol i bobl ifanc:

Bob nos Fawrth yn yr Aelwyd (ger Sinema Brynaman)

6.00 – 8.00yh

Croeso i bobl ifanc 11-25 oed

 

Bob nos Iau yn Neuadd y Pensiynwyr, Rhydaman, Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3EN

I flynyddoedd ysgol * 7 8 9 10 (11-15 oed) 4.30 – 6.30yh

I flynyddoedd ysgol * 11+ (16-25 oed) 7.00 – 9.00yh

* nid oes rhaid iddynt fod yn yr ysgol er mwyn ymuno â Mess Up The Mess

Mae croeso i bob person ifanc, waeth faint o brofiad sydd ganddyn nhw o ddrama, gan gynnwys y rheiny sydd â diddordebau creadigol, ar lwyfan neu oddi ar y llwyfan.

Perfformiad cymunedol awyr agored