Jar of Hearts

Jar of Hearts

Jar of Hearts

Bachgen llaeth unig sy’n dod o hyd i gariad, ac yn ei golli, yn y ddrama ramantaidd hon sydd â chalon gomedi dywyll.

Crëwyd Jar of Hearts gan bobl ifanc ar ein prosiect Momentwm yn ystod gwanwyn a haf 2014. Cafodd ei hariannu trwy Gyngor Celfyddydau Cymru ac fe fu’r prosiect yn gweithio gyda phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) neu sydd mewn perygl o fynd felly, yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Llanelli.

Cafodd 10 o bobl ifanc eu mentora gan wneuthurwr ffilm proffesiynol, a chawsant ddysgu am bob agwedd ar wneud ffilmiau, gan gynnwys gwaith camera, cynllunio sain a golygu. Fe fuon nhw’n creu’r stori ar gyfer y ddrama ramantaidd dywyll hon, yn perfformio ynddi, yn ymgymryd â’r holl rolau technegol ar y cynhyrchiad a chawsant gymwysterau achrededig Agored fel rhan o’r prosiect.