Lockdown Games

Selection of different multi-sided gaming dice

Wyt ti erioed wedi dychmygu sut allai dy straeon a dy brofiadau di ddod yn rhan o’r broses o greu theatr?

Rydyn ni’n gweithio ochr yn ochr â Chanolfan Mileniwm Cymru a Chanolfan Celfyddydau Pontardawe i ddatblygu darn newydd sbon o theatr o amgylch lleisiau creadigol pobl ifanc.

Mae’r artist digidol Anja Conti, y dramodydd Hefin Robinson a’r arbenigwr ar D&D Danny Muir yn mynd ati mewn ffordd amlddisgyblaethol, i arwain y grŵp i greu darn o theatr sy’n cyfuno storïa a sgriptio, animeiddio cartref a gêmau chwarae rôl pen-bwrdd ffantasi.

Mae Lockdown Games yn berfformiad digidol ar-lein a grëwyd ar y cyd ac sy’n ymateb i brofiadau pobl ifanc o’r pandemig a’r heriau a’r pryderon y mae wedi’u codi. Mae hyn yn cynnwys yr heriau a wynebwyd gan bobl ifanc yn sgil y pandemig a chymhlethdod y rhyngwyneb rhwng gofod cymdeithasol/cyhoeddus ar-lein a gofod preifat/teuluol all-lein. Bydd y cynhyrchiad yn archwilio profiadau pobl ifanc o ddianc i fyd ffantasi Dungeons & Dragons dros Discord tra’n profi’r heriau sy’n codi wrth fyw ochr yn ochr â theulu a gweithio a chymdeithasu yn eu hystafelloedd gwely yn ystod Covid.

Beth yw’r elfennau tebyg a’r elfennau gwahanol rhwng heriau’r cwestau a’r bydoedd a grëwyd ar-lein a’r rhai a wynebwn o ddydd i ddydd? Bydd y cynhyrchiad terfynol yn cael ei berfformio o ystafelloedd gwely. Bydd cyfleoedd i bobl ifanc sydd ddim eisiau cael eu gweld i berfformio trwy neges destun trwy’r elfen sgwrsio yn y weminar. Defnyddir y gêm a grëwyd yn y stori i ddatblygu cynnwys ar gyfer y ddrama, a gall gael ei chwarae go iawn i greu cynulleidfaoedd pellach.

Rydyn ni’n creu stori mewn Ystafell Awduron ar-lein gyda Hefin Robinson a’r bobl ifanc trwy gyfweliadau gyda chwaraewyr D&D a thrwy chwarae gêmau pen-bwrdd gyda’n gilydd dros Discord.

Rydyn ni’n archwilio’r syniad o wneud ‘Y Gêm’ yn elfen ganolog o bob agwedd ar y prosiect. Yn y cynhyrchiad bydd y bobl ifanc yn chwarae ‘Y Gêm’ dros Discord wrth i heriau bywyd go iawn yn ystod Covid gropian i mewn i fyd ffantasi ‘Y Gêm’. Bydd cyfle i gynulleidfaoedd chwarae ‘Y Gêm’ go iawn yn ystod yr wythnos cyn y sioe.

Rydyn ni wedi comisiynu’r artist digidol Anja Conti i gydweithio ochr yn ochr â phobl ifanc er mwyn creu cynnwys amlgyfrwng i helpu rhannu rhai o elfennau mwyaf ffantasïol y gwaith D&D yn ogystal â realiti’r cartref tu allan i’r ystafell wely a sut y mae hyn yn cropian i mewn i fyd chwarae.

E-bostia helo@messupthemess.co.uk os hoffet ti gael gwybod mwy neu os wyt ti rhwng 11 a 21 oed ac eisiau cymryd rhan yn unrhyw agwedd ar ddatblygiad y prosiect.