Nunlle | Nowhere

Nowhere | Nunlle
Dyfeisiwyd gan y Cwmni gyda’r Awdur Hefin Robinson

Llongyfarchiadau!
Mae cwmni Eden Corporation wedi eich dewis chi ar gyfer antur anhygoel. Cyfle unwaith mewn oes i newid eich bywyd, ac i fod yn rhan o gyrhaeddiad mwyaf dynol ryw, erioed: gwladychu planed newydd ‘Nunlle’, sy’n baradwys. Ymunwch â ni fel teithiwr ar long ofod y Starship Mimosa wrth i ni deithio i ddyfnderoedd y gofod. Mae ‘Nunlle’ yn archwilio themâu cymuned, amgylchedd, y gwirionedd a chelwyddau ac yn cynnwys caneuon, comedi, theatr gorfforol, gêmau a digon o gyfleoedd i fod yn rhan o’r hwyl.

pobol ifanc yn gwneud y conga ac yn cael hwyl

Aeth Mess Up The Mess â’n drama ffuglen wyddonol i Ŵyl Celfyddydau Ieuenctid GŵylGrai yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Sadwrn 27 Ebrill, 2019.

Dros Haf 2018, bu grŵp o 15 o bobl ifanc o Mess Up The Mess yn gweithio gyda thîm creadigol a oedd yn cynnwys Allie John (Yello Brick), Hannah McPake a Hefin Robinson i ddyfeisio a chreu’r sioe hon a oedd yn torri pob genre. Daethant â’u diddordebau mewn ffuglen wyddonol, cyfryngau cymdeithasol a dyfodol bywyd ar y ddaear, at ei gilydd. Buont yn creu caneuon, theatr gorfforol a ffilmiau, ac yn archwilio sut y gallai gêmau fod o gymorth wrth adrodd y stori. Y canlyniad oedd Nunlle: elfen o weithdy; elfen o sioe deledu gyda chystadleuwyr; elfen o brofiad theatr ymdrwythol.

Bu’r rheiny a ddaeth i GŵylGrai yn cymryd rhan mewn gweithdy lle buont yn dysgu am fyd Nunlle a chawsant hyfforddiant ar gyfer eu rolau fel prentisiaid ar long ofod y Starship Mimosa. Yn nes ymlaen, roedd yna gyfle iddynt ymuno â’r cast ar gyfer perfformiad cyhoeddus lle’r oedd ganddynt rôl bwysig iawn yn y naratif. Bu’r gynulleidfa’n dilyn criw’r llong ofod ar eu siwrnai, wrth iddynt ddechrau sylweddoli nad oedd y paradwys anhygoel a fyddai’n aros amdanynt yn gwireddu eu gobeithion.

“Gwreiddiol. Pigog. Hyfryd o Hardd. Codi’r Enaid. Yn union beth fyddet ti’n ei ddisgwyl gan Mess Up The Mess.”
“Siwrnai epig, ymdrwythol gyda digon o ddwli, ond yn y pendraw siwrnai i gynhesu’r galon”
– Adborth gan y Gynulleidfa, GŵylGrai 2019

Cawsom gymorth y canlynol i greu Nunlle: Allie John (Cynhyrchydd Creadigol), Hefin Robinson (Awdur), Hannah McPake (Cyfarwyddwr), Jak Poore (Cyfansoddwr a Chynllunydd Sain), Bethan Dawson (Rheolwr Llwyfan, Rhydaman), Chris Rio (Rheolwr Llwyfan, GŵylGrai)

Ariannwyd y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Ieuenctid Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm a Gwirfoddoli Cymru y WCVA.