Prosiect Democratiaeth Mawr

Big Democracy ProjectBu pobl ifanc o Mess Up The Mess yn gweithio gyda 5 artist proffesiynol i greu trafodaeth lwyfan yn archwilio dyfodol addysg yng Nghymru fel rhan o Brosiect Democratiaeth Mawr National Theatre Wales. Enillodd Mess Up The Mess y cyfle i weithio ar y prosiect hwn yn dilyn pleidlais ar-lein ddifrifol a chystadleuol ble dewiswyd eu syniad gan dros 1000 o bobl.

Young people in discussion

Nod Prosiect Democratiaeth Mawr National Theatre Wales yw archwilio sut allai’r celfyddydau feithrin perthynas o’r newydd rhwng pobl รข’r system ddemocrataidd, ac mae wedi gweithio gyda chymunedau ledled Cymru i greu digwyddiadau sy’n cyfuno celfyddydau, perfformiad a thrafodaeth.

Yn ystod proses ddatblygu dwys a barodd wythnos, fe fu pobl ifanc o Mess Up The Mess yn dyfeisio darnau perfformio a gwaith celf o fath arall, er mwyn archwilio cyflwr addysg yng Nghymru a’i dyfodol ac i sbarduno trafodaeth gyda’r gynulleidfa. Fe fuon nhw’n gweithio gyda 5 artist proffesiynol, gan gynnwys:

  • Ali Goolyad, Bardd ac Artist y Gair Llafar
  • Chantal Erraoui, Actor a Pherfformiwr
  • Daniel Morgan, Actor a Chyfarwyddwr
  • Bethany Seddon, Dylunydd ac Artist Gweledol
  • Chris Young, Artist Sain

Cyflwynwyd y gwaith yn nhrafodaeth lwyfan Democratiaeth Mawr yn Theatr y Glowyr Rhydaman ar ddydd Sadwrn 14 Tachwedd, 2015. Daeth dros 60 o bobl ac fe fuon nhw’n cymryd rhan mewn trafodaethau a fframiwyd ac a hwyluswyd gan bobl ifanc. Roedd y trafodaethau’n cynnwys y rhwystrau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu mewn addysg, sefyllfa’r iaith Gymraeg yn y system addysg a diben addysg yn eu barn nhw.

Penllanw prosiect Democratiaeth Mawr National Theatre Wales fydd digwyddiad yn y Senedd ym mis Mawrth 2016. Bydd pobl ifanc o Mess Up The Mess yn cyflwyno peth o’u gwaith ac yn helpu hwyluso’r drafodaeth.

A hand writes poetry in an artistic way