Rhaglan Blwyddyn Newydd

Amserlen Mess Up The Mess ar gyfer Mis Ionawr y Flwyddyn Newydd 2021
Byddwn ni’n cymryd hoe fach – yr unig un yn y flwyddyn – o 21 Rhagfyr tan 3 Ionawr.

Mae gennym brosiectau hynod o gyffrous ar y gweill ar gyfer y flwyddyn newydd, a gallwn ni ddim aros i ddechrau arnyn nhw.

Dyddiad ac Amser  Beth sy’n Digwydd?
Nos Iau 7 Ionawr – 6:30-8pm Croeso nôl a briffio yn dilyn y sioe
Nos Fawrth 12 Ionawr – 7:00-8:30pm Hyfforddiant Radio Platfform – Sut i redeg eich radio neu bodlediad eich hun gyda Chanolfan Mileniwm Cymru
Nos Iau 14 Ionawr – 6:30-8pm Prosiect Pitch 1 – Beth sy’n gwneud i ti chwerthin?
gyda Cerian, Ciaran a Callum
Nos Fawrth 19 Ionawr – 7.00-8:30pm Hyfforddiant Radio Platfform – Sut i redeg eich radio neu bodlediad eich hun gyda Chanolfan Mileniwm Cymru
Nos Iau 21 Ionawr – 6:30-8pm Prosiect Pitch 2 – Cartref – ailddelweddu cartref ffantasïol
gyda Cerian, Ciaran  Callum
Nos Fawrth 26 Ionawr – 7:00-8:30pm Hyfforddiant Radio Platfform – Sut i redeg eich radio neu bodlediad eich hun gyda Chanolfan Mileniwm Cymru
Nos Iau 28 Ionawr – 6:30-8pm Dechrau’r prosiect yr ydych CHI’n ei ddewis

Bydd pob sesiwn ar Zoom.

Nadolig Llawen i chi i gyd a Blwyddyn Newydd Dda.

Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth anhygoel ac am sicrhau bod y flwyddyn hynod o ryfedd hon yn un cofiadwy a phleserus. Allwn ni ddim aros i’ch gweld chi i gyd yn y Flwyddyn Newydd.

Mae’n iawn os ydych chi angen cefnogaeth dros y gwyliau
Rhowch glic ar y llefydd hollol wych hyn i bobl ifanc.

Kooth
www.kooth.com

Meic
www.meiccymru.org
Rhadffôn: 080880 23456
Testun: 84001

The Mix
www.themix.org.uk
Rhadffôn: 0808 808 4994

Childline
www.childline.org.uk
Rhadffôn: 0800 1111