Rhaglen Haf Mess Up The Mess

Ry’n ni wedi llunio rhaglen lawn o weithgareddau ar-lein ar gyfer yr haf. Gobeithio y bydd rhywbeth ynddi i chi ei fwynhau.

Bob dydd Llun, byddwn yn rhedeg Labordy Creu: Eich cyfle chi i fod yn rhan o’r tîm datblygu ar gyfer ein sioe nesaf. Gweithdai Zoom wythnosol trwy gydol gwyliau’r haf yn arwain at greu ein sioe nesaf. Bydd heriau creadigol wythnosol ac ysbrydoliaeth greadigol yn sbarduno eich sgiliau dyfeisio. Bydd pob her greadigol ar gael tu allan i’r sesiynau fel bod y rheiny sy’n ffafrio bod yn greadigol all-lein yn gallu cymryd rhan hefyd.

Bob dydd Mercher a dydd Gwener, mae gennym Ddosbarthiadau Meistr Creadigol lle bydd artistiaid creadigol blaenllaw yn rhannu eu sgiliau mewn gweithdai ymarferol sy’n llawer o hwyl. Bydd cyfle i archwilio dylunio set, creu cymeriadau, dylunio gwisgoedd, cynhyrchu radio a gwneud ffilmiau.

Bob dydd Iau, bydd cyfle i ymlacio gyda Gweithgareddau Cymdeithasol MUTM – ychydig o hwyl dros yr haf, gan gynnwys coffi a chacen, y-cwis-sydd-ddim-yn-gwis, gêmau bwrdd, grŵp llyfrau a dychweliad ein Noson Wobrwyo fel Dawns Mygydau.

A, ganol haf, byddwn yn cynnal “Mae i Fyny i Ti. Dyfodol Mess Up The Mess” – wythnos o weithgareddau pan fydd cyfle i chi helpu penderfynu beth mae Mess Up The Mess yn ei wneud nesaf.

Byddwn yn rhedeg y Rhaglen Haf ar-lein – gan ddefnyddio sianelau gwahanol fel bod pawb yn dod o hyd i rywbeth sy’n gyffyrddus iddyn nhw. Ry’n ni’n gweithio ar gynllun ar gyfer dychwelyd at weithgareddau mwy normal pan fydd Rheoliadau Llywodraeth Cymru yn caniatáu i ni wneud hynny. Byddwn yn gwneud hynny dim ond pan fyddwn ni’n teimlo ei bod hi’n ddiogel gwneud hynny. A byddwn yn gwneud hynny mewn ffordd sy’n ddiogel. Gallai hyn olygu ein bod yn rhedeg gweithgareddau mewn ffyrdd gwahanol i’r arfer.

Cofiwch ein bod ni ar ddiwedd y ffôn, neges destun neu neges uniongyrchol, a buasen ni’n dwlu clywed gan unrhyw rai ohonoch, am sgwrs neu os ydych chi angen cymorth gydag unrhyw beth o gwbl.

Os hoffech chi ymuno yn unrhyw rai o’r gweithgareddau hyn, neu os ydych chi eisiau cysylltu am unrhyw reswm, gallwch chi wneud hynny:

  • gallwch ein cyrraedd ni ar Twitter, FaceBook neu Instagram: @MessUpTheMess
  • anfon neges atom trwy e-bost: hello@messupthemess.co.uk
  • neu anfon neges destun atom: 07451 270 720
BOB DYDD LLUN BOB DYDD MERCHER A DYDD GWENER BOB DYDD IAU
Labordy Creu
5.30 – 7pm
(Zoom ac All-lein)
Dosbarthiadau Meistr Creadigol
1.30 – 4.00 pm
(Zoom a YouTube)
Gweithgareddau Cymdeithasol MUTM
Amserau i’w cadarnhau
(Zoom)
GORFFENNAF
20–24
Crynodeb o’r Capsiwl Amser Coronafeirws
20 Gorffennaf
Dosbarth Meistr Dylunio Set gyda Charlotte Neville
22 a 24 Gorffennaf
Coffi a Chacen
23 Gorffennaf 4pm
GORFFENNAF
27-31
Labordy Creu
27 Gorffennaf
Creu Cymeriadau gydaKaty Owen
29 a 31 Gorffennaf
Noson Cwis Sydd Ddim yn Gwis MUTM
30 Gorffennaf
AWST
3–7
Labordy Creu
3 Awst
Mae i Fyny i Ti. Dyfodol Mess Up The Mess Dim Sesiwn
AWST
10–14
Labordy Creu
10 Awst
Dosbarth Meistr Gwisgoedd gyda Bethany Seddon
12 a 14 Awst
Noson Gêmau Bwrdd
13 Awst
AWST
17–21
Labordy Creu
17 Awst
Dosbarth Meistr Radio
19 a 21 Awst
Grŵp Llyfrau
20 Awst
AWST
24-28
Labordy Creu
24 Awst
Dosbarth Meistr Ffilm gyda Jonathan Dunn
26 a 28 Awst
Dawns Mygydau a Noson Wobrwyo
27 Awst

Funded by BBC Children in Need, National Lottery Community Fund, Arts Council of Wales, Community Foundation in Wales