Rhaglen yr Hydref

Ry’n ni wedi llunio rhaglen lawn o weithgareddau ar-lein ar gyfer yr hydref. Gobeithio y bydd rhywbeth ynddi i chi ei fwynhau.

Yn anffodus, oherwydd Covid 19, allwn ni ddim cynnal sioe fyw mewn theatr eleni. Rydyn ni’n mynd i wneud y gorau allwn ni, a sicrhau bod ein Sioe Aeaf / Nadolig ar-lein mor gyffrous, rhyngweithiol a bywiog â phosibl. Mae rhai o bobl ifanc Mess Up The Mess wedi bod yn gweithio ar syniadau yn ystod y Labordy Creu dros yr haf. A bydd pawb yn cael cyfle i ychwanegu at y rhain yn sesiynau’r Hydref.

Ry’n ni’n gweithio ar gynllun ar gyfer dychwelyd at weithgareddau mwy normal pan fydd Rheoliadau Llywodraeth Cymru yn caniatáu i ni wneud hynny. Byddwn yn gwneud hynny dim ond pan fyddwn ni’n teimlo ei bod hi’n ddiogel gwneud hynny. A byddwn yn gwneud hynny mewn ffordd sy’n ddiogel. Gallai hyn olygu ein bod yn rhedeg gweithgareddau mewn ffyrdd gwahanol i’r arfer.

Os hoffech chi ymuno yn unrhyw rai o’r gweithgareddau hyn, neu os ydych chi eisiau cysylltu am unrhyw reswm, gallwch chi wneud hynny:

  • gallwch ein cyrraedd ni ar Twitter, FaceBook neu Instagram: @MessUpTheMess
  • anfon neges atom trwy e-bost: hello@messupthemess.co.uk
  • neu anfon neges destun atom: 07451 270 720

 

BOB DYDD LLUN BOB DYDD IAU
Labordy Creu

5.30pm – 7pm

(Zoom ac All-lein)

Sesiynau Cymdeithasol MUTM

4pm – 5.30pm

(Zoom)

AWST
31–MEDI  4
Dim Sesiwn

 

Sesiynau Cymdeithasol MUTM

Cau Pen y Mwdwl

MEDI
7-11
Labordy Creu

Cau Pen y Mwdwl

Dim Sesiwn

 

 
Datblygu Sioe Aeaf Mess Up The Mess
BOB DYDD MAWRTH

6.30 -8.00

(Zoom)

BOB DYDD IAU

5.30 – 7.00

(Zoom ac All-lein)

MEDI
14–18
Sesiwn Gymdeithasol MUTM

 

Ystafell Ysgrifennu

Ysgrifennu’r sioe aeaf gyda Hefin Robinson

MEDI 21 – 25 Datblygu’r Sioe Aeaf Ystafell Ysgrifennu

Ysgrifennu’r sioe aeaf gyda Hefin Robinson

MEDI 28 – HYD 2 Sesiwn Gymdeithasol MUTM Ystafell Ysgrifennu

Ysgrifennu’r sioe aeaf gyda Hefin Robinson

HYD
5 –9
Datblygu’r Sioe Aeaf Ystafell Ysgrifennu

Ysgrifennu’r sioe aeaf gyda Hefin Robinson

HYD 12 – RHAG 4 Ymarfer y Sioe Aeaf a Recordio Rhannau Ymlaen Llaw

(Dyddiadau a Gweithgareddau i’w penderfynu. Fe fydd cyfleoedd i berfformio, gweithio tu ôl i’r llenni, a chreu deunydd ar gyfer y sioe. Ni fydd rhaid i ti berfformio’n fyw nac ymddangos ar gamera os nad wyt ti eisiau gwneud hynny).

RHAG 7 – 11 Wythnos Cynhyrchu Sioe Aeaf Mess Up The Mess

(Dyddiadau ac amserau i’w cadarnhau)

RHAG 11 – 13 Perfformiad Ar-lein Sioe Aeaf Mess Up The Mess

(Dyddiad ac Amser i’w cadarnhau)