Rydym Yn Cyflogi

Swyddog Gweinyddol Rhan-Amser (0.8 CALl)
Cyfnod penodol hyd nes Ionawr 2021
£23,120.23 pro rata
£18,496.18 mewn gwirionedd (29.6 awr yr wythnos)

Mae Mess Up The Mess yn gwmni theatr ieuenctid sy’n gweithio gyda phobl ifanc anodd eu cyrraedd a hawdd eu hanwybyddu, ledled De Cymru. Rydym yn chwilio am weinyddydd proffesiynol â phrofiad o gadw cyfrifon mewn mudiad bach.

Byddwch yn gweithio ar ein prosiect Well Iawn, sy’n defnyddio gweithgareddau drama a’r celfyddydau i gefnogi llesiant pobl ifanc. Mae arnom angen rhywun i gefnogi pob agwedd ar y gwaith o weinyddu’r prosiect hwn, ond yn enwedig cadw cyfrifon a chofnodion eraill. Bydd arnoch angen y brwdfrydedd a’r hyblygrwydd i weithio mewn amgylchedd heriol, sy’n symud yn gyflym, hefyd.

Ariennir y swydd hon gan y Gronfa Loteri Fawr

Rhaid i ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn ymgeisio ymateb gyda ffurflen gais sy’n nodi’n glir sut yr ydych yn bodloni’r fanyleb person ar gyfer y swydd. Ni dderbynnir CVs.

Lawrlwythwch becyn cais oddi ar y wefan:

Administrative Officer Well Iawn – Job Pack

Ffurflen Gais

Equal Opportunities form MUTM Jun 2016

neu ffoniwch 01269 591 167 am wybodaeth bellach.

Dyddiad cau:

Dydd Llun 5 Tachwedd 1.00yp.

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Gwener 16 Tachwedd

Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu gwahodd i gyfweliad yn cael gwybod dros y ffôn.  Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn pythefnos, a wnewch chi gymryd nad yw’ch cais wedi bod yn llwyddiannus.

Cronfa Loteri Fawr