Sesiynau Wythnosol / Weekly Sessions

Stripy background with text saying join us – weekly sessions in Ammanford and Brynamman

Croeso / Welcome

Rydyn ni’n cynnal sesiynau theatr greadigol wythnosol ar gyfer ein pobl ifanc (11 i 25 oed) yn yr ardal o’n cwmpas yn Nyffryn Aman.

Os oes diddordeb gennyt mewn dod i un o’r sesiynau am y tro cyntaf, dilyna’r ddolen hon a llenwa’r ffurflen.  Bydd aelod o staff yn dod yn ôl atat cyn gynted â phosibl. Galli di ddisgwyl llond lle o weithgareddau creadigol, hwyl a sbri, a chyfle i feithrin hyder, datblygu cyfeillgarwch a datblygu sgiliau theatr.

Yr amserlen ar hyn o bryd:

Bob nos Fawrth yng Nghanolfan Gymunedol Gwauncaegurwen

Cyfeiriad: Gwauncaegurwen, Rhydaman SA18 1ET

6.00 – 8.00pm

Agored i bobl ifanc 11 i 25 oed

Bob nos Iau yn Neuadd Gellimanwydd.

I gyrraedd y neuadd, mae angen gyrru i 45 Heol Wallsey, a gyferbyn mae yna giatiau dwbl er mwyn gollwng pobl/parcio yn y maes parcio.  Sat Naf: Cod Post:  45, SA18 2LU

Agored i bobl ifanc 11 i 25 oed

Sesiwn 1:  4.00pm – 6.00pm

neu

Sesiwn 2: 6.30pm – 8.30pm

Rydyn ni’n gofyn i bobl ifanc ddewis un sesiwn i fynd iddi bob wythnos – oherwydd, unwaith eto, mae’r llefydd yn gyfyngedig.

Rydyn ni’n dal i geisio sicrhau bod pob person ifanc ac aelod o staff yn ddiogel ac felly rydyn ni’n dal i ddilyn rhai o’r gweithdrefnau COVID-19. Mae yna nifer cyfyngedig o lefydd ar gael ac ar hyn o bryd, yn anffodus, nid yw’n bosibl cerdded i mewn i sesiwn, felly mae’n hanfodol dy fod yn cysylltu i ofyn am le mewn sesiwn. Ar hyn o bryd, rydyn ni hefyd yn gofyn i bobl ifanc ac aelodau o staff wisgo masgiau (os nad ydynt wedi eu heithrio) ac i gadw pellter cymdeithasol ar bob adeg.

Os oes unrhyw gwestiynau gennyt, paid ag oedi rhag estyn allan gan ddefnyddio’n cyfeiriad e-bost: hello@messupthemess.co.uk

Cronfa Gymunedol, BBC Plant Mewn Angen