Sherlock Holmes and the Crackin’ Christmas Case

Sherlock Holmes and the Cracking' Christmas Case

CRËWYD GAN Y CWMNI AC ANJA CONTI

Mae Byd y Siopwr yng nghanol dirgelwch Nadoligaidd epig, ac mae Sherlock Holmes, ynghyd â’i bartner ffyddlon Dr Watson, wedi cael eu galw i ddatrys y dirgelwch Nadoligaidd.

Disgwyliwch yr annisgwyl, wrth i gliwiau gael eu darganfod ym mhob twll a chornel. Does neb tu hwnt i amheuaeth – gan gynnwys y gynulleidfa!! Dewch ar y trywydd y Nadolig hwn, gyda’n fersiwn unigryw ni o’r Sioe Nadolig glasurol, a chewch fwynhau ein dathliadau llawn hwyl i’r teulu!

Fe fydd y drysau a’r siopau’n agor 30 munud cyn y perfformiad. Dewch draw yn gynnar i fwynhau’r awyrgylch ac i wneud peth siopa Nadolig!

NOS IAU’R 15FED O RAGFYR 7.30
NOS WENER YR 16EG O RAGFYR 7.30
NOS SADWRN YR 17EG RAGFYR 4.00

Drysau agor 30 mun cyn perfformiad

SWYDDFA DOCYNNAU

Tocynnau ar gael trwy TIcketSource ar:

www.ticketsource.co.uk/messupthemess

(efallai y bydd f oedd ychwanegol) neu 0333 666 3366

(ffi  gwasanaeth ffôn o £1.50). Llawn £8.00 / Consesiynau £5.00