Wythnos gyda Creative Fusion

Bu rhai o’n haelodau benywaidd ifanc yn treulio wythnos hyfryd, yn llawn ysbrydoliaeth, gyda merched Mwslimaidd ifainc o Gaerdydd fel rhan o brosiect o’r enw Creative Fusion, sy’n cael ei redeg gan gwmni theatr o Gaerdydd o’r enw Fio.

Trwy greu amgylchedd a oedd yn ddiogel, yn agored ac yn gefnogol, roedd y merched yn gallu siarad yn rhydd am eu profiadau, eu barn a’u pryderon ynghylch y profiad o fod yn fenyw ifanc yn y gymdeithas sydd ohoni, gan ddarganfod yr elfennau gwahanol a’r elfennau tebyg rhwng y ddau grŵp. Roedd yr wythnos yn gyfle i archwilio eu hunaniaeth drwy symudiad, canu, actio, creu pypedau a barddoniaeth.

I ddathlu’r cydweithio llwyddiannus rhwng y ddau grŵp, bu’r merched yn perfformio’r darn a grëwyd ganddynt yn niwrnod agored Fio, yng Nghanolfan Celfyddydau a Hanes Butetown yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 8 Awst.

Cafwyd diwrnod o hwyl a sbri, gydag awyrgylch cymdeithasol hyfryd a hyd yn oed barbiciw bendigedig a blasus!

Gobeithiwn y gall y prosiect barhau ac ehangu yn y dyfodol. Fio picture