Cwcis

Posted on by

Mae’n gwefan yn defnyddio cwcis ar gyfer rhai o’i gweithrediadau. Mae hyn yn cynnwys cofio’ch dewis iaith a defnyddio YouTube i chwarae fideos yn ôl.

Ffeiliau testun yw cwcis ac maen nhw’n cynnwys symiau bach o wybodaeth sy’n cael ei lawrlwytho i’ch dyfais pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan. Yna caiff cwcis eu hanfon yn ôl at y wefan o ble daethant ac mae’r wefan yn adnabod y cwcis penodol hynny. Mae cwcis yn ddefnyddiol oherwydd maen nhw’n galluogi gwefan i adnabod dyfais defnyddiwr. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am gwcis ar: www.aboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Gwna cwcis lawer o bethau gwahanol, fel gadael i chi deithio o dudalen i dudalen yn ddidrafferth, cofio’ch hoffterau ac, yn gyffredinol, gwella profiad y defnyddiwr. Gallant hefyd helpu sicrhau bod hysbysebion a welwch ar-lein yn fwy perthnasol i chi a’ch diddordebau.

Mae Mess Up The Mess yn gosod un cwci (pll_language) a ddefnyddir i storio’ch dewis iaith pan fyddwch chi’n dewis iaith gan ddefnyddio’r teclyn newid iaith ar gornel dde uchaf y dudalen. Ni ellir defnyddio’r cwci hwn i’ch adnabod chi na’i ddefnyddio i dracio’ch gweithgarwch ar wefannau eraill.

Trwy ddefnyddio’n gwefan, rydych yn cytuno ein bod yn gallu gosod y mathau hyn o gwcis ar eich dyfais.

Defnyddia Mess Up The Mess gyflenwyr eraill ar gyfer peth o’r gwaith o weithredu’r wefan hon. Efallai y bydd y rhain yn gosod eu cwcis eu hunain, ac nid oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. Rhestrir y gwasanaethau eraill a ddefnyddiwn isod.

Cyflenwyr Swyddogaeth Gwybodaeth ar y Cwci
You Tube / Google Chwaraewr Fideos http://www.google.com/policies/technologies/types/
Vimeo Chwaraewr Fideos https://vimeo.com/cookie_policy

I ddarganfod mwy am y cwcis a ddefnyddir gan eraill, rhowch glic ar y dolenni uchod.