Estyn Allan

Mae MUTM wedi ymrwymo i greu rhaglen waith i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, a’r rheiny sydd mewn perygl o fod felly. Bu’r gwaith hwn yn ganolog i’n rhaglen ers i ni ddechrau yn 2005, ond ers y 4 blynedd diwethaf cefnogwyd y gwaith hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru trwy raglenni Cyrraedd y Nod a Momentwm.