HumanKIND Cryfder Mewn Caredigrwydd

Arctic chicken sitting in a teacup Mae’r Iâr Fraith Leiaf eich angen chi! Gyda’n ffrindiau ni yn y C.I.A. (Cymdeithas Diogelu’r Iâr Arctig), mae’n bryd i ni ddod at ein gilydd i achub y creadur mawreddog hwn sydd ar fin diflannu am byth. Mewn digwyddiad unigryw fydd yn cael ei ddarlledu’n fyw, mae’r profiad amlgyfrwng newydd sbon hwn yn eich gwahodd i fod yn rhan o’r cyffro, o gysur eich pyjamas! Gallwch ddisgwyl sioe ar-lein sy’n llawn h-wy-l a sbri, gan gynnwys – pennod arbennig o’r cwis rhyngweithiol ‘Holi’r Gynulleidfa!’ – sesiwn ymarfer corff lle cewch ddawnsio yn eich cartref gyda’r g-wy-bodus feistr Joe Chicks – cyfle g-wy-ch i glywed ein sengl elusennol a gweld y fideo sy’n mynd gyda’r gân, am y tro cyntaf Mae’n bryd i ni ddod at ein gilydd i achub y creadur mawreddog hwn sydd ar fin diflannu am byth.

Bydd y sioe yn cynnwys capsiynau byw a disgrifiadau sain.

Tocynnau ar gael ar https://www.ticketsource.co.uk/messupthemess

Sut i wylio’r sioe

Cewch brofi’r wledd amlgyfrwng, theatraidd, newydd sbon hon i’r llygaid, yn fyw dros Zoom Webinar. Mae Zoom yn rhaglen galwad fideo ar-lein hawdd ei defnyddio. Gallwch ei lawrlwytho’n rhad ac am ddim ar gyfrifiaduron, llechi a ffônau. Rydym yn argymell i chi lawrlwytho Zoom cyn y perfformiad fel eich bod yn gyfarwydd â’r rhaglen ac yn osgoi unrhyw oedi ar y diwrnod – beth am ymarfer gyda’ch ffrindiau neu aelodau o’r teulu os nad ydych wedi ei defnyddio o’r blaen? Mae Zoom Webinar yn wahanol i’r Zoom arferol ac ni fyddwch yn cael eich gweld os nad ydych yn cytuno i fod yn aelod o’r cast neu’r gynulleidfa.