Hyfforddiant Hwyluswyr Celfyddydau Ieuenctid

Hyfforddiant Hwyluswyr 2018

7-9 Medi
10.00–17.00 bob dydd
Canolfan Gelfyddydau Pontardawe

A oes diddordeb gennych mewn datblygu gyrfa foddhaus yn y sector celfyddydau ieuenctid? A ydych chi’n fyfyriwr sydd wedi graddio’n ddiweddar yn y celfyddydau perfformio ac yn dymuno datblygu sgiliau hwyluso gweithdai? Neu’n artistiaid sy’n chwilio am gy e i amrywiaethu yn eich gyrfa greadigol? A hoffech chi weithio gyda grwpiau amrywiol o bobl ifanc yn cynnwys rhai sydd mewn grwpiau anodd eu cyrraedd? A hoffech chi ddysgu gan y cwmni theatr gwobrwyedig, cyffrous ac arloesol, Cwmni Theatr Mess Up The Mess?

Os mai cadarnhaol yw eich ateb i unrhyw rai o’r cwestiynau uchod, bydd Hyfforddiant Hwyluswyr MUTM yn berffaith i chi. Dros 3 diwrnod bydd artistiaid sefydlol MUTM yn eich cy wyno i’w dull o drin hwyluso celfyddydau ieuenctid, yn cynnwys dulliau cynhwysol, cynllunio gweithdy, triniaeth o ddyfeisio, gweithio gyda grwpiau, defnyddio theatr fel cyfrwng ar gyfer datblygu’r ifanc a llond gwlad o gemau!!! Bydd yr hyfforddiant hefyd yn cynnwys hwyluswyr gwadd a fydd yn rhannu eu dulliau o drin celfyddydau ieuenctid gyda chi.

Ariennir yr hyfforddiant yn llwyr gan Gyngor Celfyddydau Cymru ond mae gennym nifer cyfyngedig o lefydd felly byddwch cystal ag anfon eich cais drwy e-bost info@messupthemess.co.uk i sicrhau eich lle, neu ffoniwch 01269 591167.

Cygnor Celfyddydau Cymru - Ariennir Gan Y Loteri