Keep Calm

Cynhaliwyd y ddrama hon yn lleoliad prydferth Fferm Cwmoernant yng Nghaerfyrddin.

Roedd grŵp o bobl ifanc wedi torri i ffwrdd o’r gymdeithas er mwyn creu eu ffordd iwtopaidd eu hunain o fyw ar fferm. Tywysai’r ddrama’r cyfranogwr (aelodau’r gynulleidfa) ar siwrnai o amgylch y fferm, ble datblygai’r stori ddarn ar y tro trwy gyfres o sefyllfaoedd/heriau, a darganfuwyd ochr dywyllach i’r lle hwn a ymddangosai gynt yn heddychlon, wrth sylweddoli bod pawb dros 40 oed wedi diflannu!

Cynhyrchwyd gan Mess Up The Mess a’r cyfarwyddwr oedd Elise Davison (Taking Flight Theatre Co) ac roedd y digwyddiad hwn yn un o’r perfformiadau theatr ieuenctid mwyaf cyffrous a gwreiddiol yng Nghymru yn haf 2012!

Roedd y ddrama’n benllanw ar gyfres o weithdai cyfranogol a rhyngweithiol gan Mess Up The Mess i bobl ifanc ledled Cymru trwy’r Prosiect Actiwch Nawr! a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr. Arweiniodd y gweithdai at ddiwrnod rhannu ym mis Ebrill, ble bu’r grwpiau o bobl ifanc yn cyfnewid syniadau a lle penderfynwyd mai ‘Keep Calm’ fyddai eu perfformiad ar y cyd dros yr haf.

Cafwyd y perfformiad yn Fferm Cwmoernant, Caerfyrddin, SA31 2EU am 12/3+7yh ar nos Sadwrn 18 Awst 2012