Kindling

Mae prosiect Prentis Mess Up The Mess yn gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi bod yn defnyddio theatr fel teclyn i adeiladu sgiliau, magu hyder a chreu cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Yn ystod y prosiect, cafodd y bobl ifanc eu mentora gan dîm proffesiynol o artistiaid theatr, tra’n dyfeisio, llwyfannu a theithio gyda’r hyn sydd wedi datblygu i fod yn ‘Kindling’.

Young people perform in Kindling

Kindling, prosiect Theatr Prentis, 2010.

Datblygodd pobl ifanc Prosiect Theatr Prentis Cwmni Theatr Mess Up The Mess gynhyrchiad gwreiddiol sy’n archwilio ymchwil person ifanc am ffordd ymlaen. Dros gyfnod o 5 wythnos, roedd 11 o bobl ifanc yn wneuthurwyr theatr ar brentisiaeth, gan weithio tuag at achrediad, y camau nesaf ar gyfer eu dyfodol a, yn yr hyn sydd i lawer ohonynt yn berfformiad cyntaf, ‘Kindling’.

Kindling: Cynhyrchiad newydd sbon gan bobl ifanc Cwmni Theatr Prentis Mess Up The Mess!

“Dw i’n methu creu mai fi sy’n cael y bai i gyd. Beth ydw i wedi’i wneud o’i le? Y tân yn eu llygaid….y mellt yn eu lleisiau. Rhaid i fi fynd, rhaid i fynd i rywle ar fy mhen fy hun.”

Ariennir gan Borth Ymgysylltu Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a chefnogir gan Goleg Sir Gâr, ac yn dilyn taith ‘Kindling’ mae nifer o’r cyfranogwyr yn symud ymlaen at gyrsiau coleg, gwirfoddoli neu’r camau nesaf yn eu hyfforddiant.

Funded by European Social Fund through WCVA Engagement Gateway