Well Celf Well Chi – Wythnos 3

Wythnos 3 o Well Art Well You – Gyda Becky Davies. Gweithgareddau creadigol i bobl ifanc. Er mwyn i chi gael hwyl, rhowch gynnig ar rywbeth newydd a byddwch yn greadigol.

Yn y Fideo mae Becky yn cyflwyno ei hun ac yn rhannu gyda chi ei nwydau a’i chreadigrwydd wrth fynd am dro. Mae hwn yn un o bedwar gweithgaredd: Rhoi Teithiau Cerdded ar Bapur.

Gobeithio y gallwch chi gael ychydig o hwyl, rhoi cynnig arni a rhannu eich ymatebion gyda ni, ar facebook, twitter neu Instagram. Neu e-bostiwch hello@messupthemess.co.uk. Ddydd Iau byddwn yn rhannu’ch holl waith anhygoel a gyflwynwyd.

Yn nes ymlaen byddwn yn rhannu popeth rydych chi wedi’i greu oriel ar instagram @behindtheframe

Dyma ddau o bedwar gweithgaredd: Celf a Barddoniaeth Sheds and Garages.

Dyma dri o bedwar gweithgaredd: Casglu gwrthrychau

Dyma bedwar o bedwar gweithgaredd: Goleuo Ystafell Fyw

Dyma ddolen i ble y gallwch chi lawrlwytho’r Zine a sut i’w wneud yn gydymaith poced.
https://www.beckydavies-theatredesigner-artist.com/copy-of-ntw-located-residency

Diolch i: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol