Well Celf Well Chi – Wythnos 4

Wythnos 4 o Well Art Well You – Gyda Operasonic. Gweithgareddau creadigol i bobl ifanc. Er mwyn i chi gael hwyl, rhowch gynnig ar rywbeth newydd a byddwch yn greadigol.

Yn y Fideo mae Rhian yn cyflwyno rhannu gyda chi ei nwydau wrth anhadlu, humian a mwsic.

Gobeithio y gallwch chi gael ychydig o hwyl, rhoi cynnig arni a rhannu eich ymatebion gyda ni, ar facebook, twitter neu Instagram. Neu e-bostiwch hello@messupthemess.co.uk. Ddydd Iau byddwn yn rhannu’ch holl waith anhygoel a gyflwynwyd.

Diolch i: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol