Yr Wythnosau i Ddod

Rydym wedi penderfynu mai’r cam mwyaf synhwyrol am y tro, er mwyn cadw pobl ifanc a staff Mess Up Mess yn ddiogel, yw atal pob gweithdy wyneb yn wyneb am y 6 wythnos nesaf. Byddwn yn adolygu’r sefyllfa bryd hynny ac yn rhoi gwybod i chi beth sy’n digwydd nesaf. Bydd heriau creadigol ar gael i chi ar-lein!

Rydym wedi penderfynu mai’r cam mwyaf synhwyrol am y tro, er mwyn cadw pobl ifanc a staff Mess Up Mess yn ddiogel, yw atal pob gweithdy wyneb yn wyneb am y 6 wythnos nesaf. Byddwn yn adolygu’r sefyllfa bryd hynny ac yn rhoi gwybod i chi beth sy’n digwydd. Rydym hefyd yn gweithio’n galed i greu gweithdai a heriau creadigol ar-lein i gynnal lefelau ysbrydoliaeth pawb. Bydd y tîm yn gweithio gartref ac felly bydd pobl yma i’ch cefnogi o hyd, lle bynnag bo hynny’n bosibl, trwy e-bost, Facebook, Instragram a Twitter. Ychwanegwch ni a dilynwch ni i gael gwybod beth yw’r diweddaraf FB @kenmessie @messupthemesstheatrecompany Twitter @MessUpTheMess Byddai’n wych pe gallech sicrhau bod gennym eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn cywir. Gallwch ddisgwyl negeseuon testun a chyswllt ar y cyfryngau cymdeithasol cyn hir. A chofiwch olchi’r dwylo ‘na bobol!