Croeso Nôl Bawb

Croeso Nôl

Rydyn ni’n llawn cyffro wrth i ni fynd nôl at sesiynau wyneb yn wyneb yn Rhydaman a Dyffryn Aman Uchaf. Byddwn ni’n cyflwyno’r sesiynau’n raddol dros Dymor yr Hydref ac rydyn ni’n gwneud popeth posibl i dy gadw di’n ddiogel. Galli di ddarllen mwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud yma: Dy Gadw Di’n Ddiogel

Mae’r niferoedd ar gyfer pob sesiwn yn gyfyngedig ac wedi eu gosod yn llym, a bydd gofyn i ti gadw dy le bob wythnos, ymlaen llaw. Fyddwn ni ddim yn gallu dy adael i mewn os wyt ti’n troi i fyny ar y diwrnod heb gadw dy le ymlaen llaw.

Os wyt ti’n newydd i Mess Up The Mess, neu heb fod ers sbel fach, cysyllta â ni trwy’r ffurflen hon (Holi am Weithdai) i ddarganfod sut i gymryd rhan a sut i gadw dy le mewn sesiwn.

Byddwn ni’n dal i gynnal sesiwn bob dydd Mawrth trwy Zoom tan fis Tachwedd.

Amserlen yr Hydref

Nos Fawrth Nos Iau
Hyd nes yr wythnos sy’n dod i ben ar 8 Hydref Sesiwn Zoom

6.30 – 8.00 pm

Rhydaman Wyneb yn Wyneb

5.30 – 7.00 pm

O 11 Hydref tan 31 Hydref Sesiwn Zoom

6.30 – 8.00 pm

Rhydaman Wyneb yn Wyneb

Sesiwn 1: 4.00 – 5.30 pm
Sesiwn 2: 6.00 – 7.30 pm

O 1 Tachwedd tan 17 Rhagfyr Dyffryn Aman Uchaf Wyneb yn Wyneb

6.00 – 7.30 pm

Rhydaman Wyneb yn Wyneb

Sesiwn 1: 4.00 – 5.30 pm
Sesiwn 2: 6.00 – 7.30 pm

Sylwer: er mwyn sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn cael cyfle i ddod, galli di ddod i un sesiwn wyneb yn wyneb yn unig, bob wythnos.