Diwrnod Hyfforddiant Nesaf i’n Gwirfoddolwyr Technegol

Cynhelir y diwrnod nesaf i’n gwirfoddolwyr technegol ddydd Sadwrn hyn yn Llanelli.

Ym mis Ebrill, fe fuom yn treulio’r diwrnod yng Nghanolfan y Celfyddydau Pontardawe yn dysgu mwy am gydbwyso sain byw a sut mae modd defnyddio meddalwedd QLab i greu dilyniannau ciw a sainluniau. Roedd yn wych gweld cyfuniad o wynebau hen a newydd yn cydweithio i greu agoriad bwganllyd iawn i ddrama!

IMG_20160214_115620Yn ystod y diwrnod hyfforddiant y penwythnos hwn, fe fydd ein ffocws ar oleuadau theatr. Edrychwn ymlaen at arbrofi gyda lliw, cysgodion a siapiau i greu naws ac awgyrgylch ar gyfer y digwyddiadau sydd ar droed. Gwelsom effeithiau gwych yng Ngŵyl Cysylltiadau NT yn Aberystwyth hefyd a hoffen ni roi tro ar y math yna o beth.

Mae yna lefydd o hyd ar y Prosiect Gwirfoddolwyr Technegol. Yn ogystal â dod i’n diwrnodau hyfforddiant, cewch gyfle i weithio ar Gymhwyster Agored Lefel 2 mewn Gwirfoddoli ac Ymgysylltu â’r Gymuned a’n helpu i gynnal digwyddiadau a theatr wych yn Sir Gâr a thu hwnt!

E-bostiwch Bethan ar bethan@messupthemess.co.uk am wybodaeth bellach neu ffoniwch ni ar 01269 591167/ 07966 294188.