Gŵyl Cysylltiadau NT yn Aberystwyth

Ar ddydd Sul, 8 Mai, teithiodd cast a chriw I’m Spilling My Heart Out Here i Aberystwyth i berfformio fel rhan o Ŵyl NT Connections 500 yng Nghanolfan y Celfyddydau. Mae’r ŵyl hon yn nodi 21 mlynedd o Ŵyl Cysylltiadau National Theatre ac fe fydd dros 10,000 o berfformwyr ifainc yn cymryd rhan ar draws y Deyrnas Unedig eleni.

Dechreuodd y diwrnod gydag ymarfer technegol ar y prif lwyfan yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Cawsom ddwy awr i osod y cyfan o’n set a’n props ac aildrefnu ar gyfer llwyfan llawer mwy nag yr oedden ni wedi perfformio’r sioe hon arno o’r blaen. Roedd digon i’w wneud; bu Sarah’n ymarfer mynedfeydd ac allfeydd newydd gyda’r cast tra bod Bethan a’n gwirfoddolwyr technegol yn helpu staff y theatr i raglennu’r ciwiau golau a gosod ein taflunydd.

Yna, yn y prynhawn, bu’r cast yn cymryd rhan mewn gweithdy gyda chast Theatr Ieuenctid Arberth. Roedd digon o’r prynhawn ar ôl hefyd i ymarfer yn gyflym yn yr haul tu allan cyn ei bod hi’n amser gwisgo, cael colur a chynhesu ar y llwyfan fel grŵp dan arweiniad Julia Wyndham, Cyfarwyddwr yr Ŵyl yn Aberystwyth.

Yn ogystal â’n perfformiad o I’m Spilling My Heart Out Here, roedd yna ddau berfformiad arall ar y nos Sul; In Your Shoes gan Theatr Ieuenctid Arberth a Blackout gan Take Part o Rondda Cynon Taf. Roedd yn wych cael rhannu’r llwyfan gyda phobl ifanc mor ymroddgar a phroffesiynol. Llongyfarchiadau i bawb fu’n cymryd rhan!