Humanequin

Illustration of the heads of 3 actors with text reading Trans rights are human rights

Cwmni Theatr Mess Up The Mess a Youth Cymru yn cyflwyno
Humanequin
Awdur: Kelly Jones
20 – 24 Tachwedd, Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru

Mae tri actor trawsryweddol yn camu ar lwyfan. Maen nhw eisiau i ti wrando. Maen nhw am ei dweud hi fel ma’ hi. Sut y mae yn 2018. Pan fo gan bob un arall farn. Clyw eu gwirionedd.

Humanequin – drama am rywedd, hunaniaeth a dod o hyd i dy deulu yn y lle mwyaf annhebygol. Dan gyfarwyddyd Jain Boon a’r awdur Kelly Jones, bu’r actorion yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau o Traws*Newid Cymru a myfyrwyr o Ysgol Gyfun Radur i ddyfeisio Humanequin. Rhannwyd eu straeon a’u profiadau tebyg a’u straeon a’u profiadau unigol, i greu perfformiad sy’n addysgu, yn herio ac yn ennyn sgwrs am yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn drawsryweddol yn 2018.

Dechreuodd Humanequin fel Prosiect Gweithredu Cymunedol a gynhaliwyd ar y cyd â Youth Cymru fel rhan o’n rhaglen Breuddwydiwch a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr. Buom yn gweithio gyda’u grŵp Traws*Newid o bobl ifanc drawsryweddol i greu perfformiad a ffilm i chwalu’r mythau a’r camsyniadau ynghylch amrywedd rhywedd ac i annog sgwrs am hunaniaeth ryweddol. Gyda nawdd gan Cydweithio Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru, ISD a Chanolfan Mileniwm Cymru rydym yn dod â’r perfformiad i Stiwdio Weston.

Dydd Mawrth 20 Tachwedd 1.00 pm
Dydd Mercher 21 Tachwedd 10.00 am
Dydd Iau 22 Tachwedd 10:00 am a 1.00 pm
Nos Wener 23 Tachwedd 8.30 pm
Nos Sadwrn 24 Tachwedd 8.30 pm

Tocynnau’n £12 (Ysgolion: £5) o Ganolfan Mileniwm Cymru
029 2063 6464

Mae perfformiadau dydd Mercher, dydd Gwener a dydd Sadwrn yn berfformiadau dwbl gyda Milk Presents…Bullish. Gweler Canolfan Mileniwm Cymru am brisiau’r tocynnau.

Supported by Arts Council Wales, the National Lottery, Welsh Government, ISD Global, Radyr Comprehensive, Wales Millennium Centre