Yr Antur Olaf | Gwynfyd Gwyrthiol

Yr Antur Olaf Gwynfyd Gwyrthiol

Ysgrifennwyd gan Mark Williams gyda’r Cwmni

Taith hudolus trwy diroedd chwedlau a breuddwydion i’r groto mwyaf gwefreiddiol a welwyd erioed mewn gofod ac amser.

Pa lwybr ddewiswch chi?

Yr Antur Olaf
Perfformiad Promenâd, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
15 ac 16 Rhagfyr

Wedi cael eu taflu allan o Erddi Paradwys, rhaid i griw dewr o arwyr deithio trwy dyllau mwydod y gofod ar gyrch garw i ddod o hyd i gartref newydd. Cânt eu profi trwy driciau, a rhaid wynebu gornestau herfeiddiol a sombïod llwch sy’n dawnsio. A lwyddan nhw i ddarganfod eu ffordd at y byd chwedlonol y maen nhw’n chwilio amdano?

Gwynfyd Gwyrthiol
Theatr Botanica, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
8 a 9 Rhagfyr

Mae Seren, Noel ac Ivy wedi adeiladu Gwynfyd Gwyrthiol fel y groto mwyaf gwefreiddiol a welwyd erioed mewn gofod ac amser. Bwydydd Nadoligaidd bendigedig. Oriel odidog o roddion. Ac ymweliad gan y Brenin Rhuddgoch ei hun. Beth allai fynd o’i le?

Ymunwch â ni am lond sled o hwyl yn y sioeau tymhorol gwreiddiol hyn sy’n llawn dop o ganu, dawnsio a jôcs di-ri. Pleser pur i bob un!

Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr 11.30am (Yn Gymraeg) 2.30pm (Yn Saesneg)
Dydd Sul 9 Rhagfyr 11.30am (Yn Gymraeg) 2.30pm (Yn Saesneg)
Gwynfyd Gwyrthiol – Theatr Botanica, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Dydd Sadwrn 15 Rhagfyr 11.30am (IAP) 2.30pm (IAP) 4.15pm
Dydd Sul 16 Rhagfyr 11.30am 2.30pm (DS)
Yr Antur Olaf – Perfformiad Promenâd

Tocynnau: £2.50
Ar gael trwy www.ticketsource.co.uk/messupthemess. Efallai y bydd ffioedd ychwanegol am archebu’ch tocynnau.

Bydd Tony Evans yn dehongli perfformiadau am 11.30am a 2.30pm ar ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Bydd y perfformiad am 2.30pm ar ddydd Sul 16 Rhagfyr yn cynnig disgrifiad sain gan Beth House.

Rhaid talu’r tâl mynediad arferol i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, wrth y fynedfa. Gweler garddfotaneg.cymru am fanylion.

Sylwer: mae perfformiadau Yr Antur Olaf ar 15 ac 16 Rhagfyr yn berfformiadau promenâd, yn yr awyr agored. Da chi, gwisgwch ddillad cynnes sy’n addas ar gyfer y tywydd, ac esgidiau cyffyrddus.