Hwyl yr ŵyl i chi gyd, un ac oll!

Hwyl yr ŵyl i chi gyd, un ac oll! Cabaret Nadoligaidd

Hwyl yr ŵyl i chi gyd, un ac oll! Cabaret Nadoligaidd.
Crëwyd gan bobl ifanc Mess Up The Mess ochr yn ochr â Hefin Robinson, Ciaran Fitzgerald a Jake Oldham.

Cofiwch ddisgwyl yr annisgwyl, caneuon sydd ddim yn union fel yr ydych yn eu cofio, cymeriadau cyfarwydd â gwawr gyfoes, comedi, symud, hud a lledrith ac anhrefn ar hyd y daith! Sbardunwch dymor yr ŵyl a byddwch yn barod i gael eich diddanu, yn ffordd fach unigryw Mess Up The Mess!

Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr 4.00pm / 7.30pm
Dydd Sul, 15 Rhagfyr 4.00pm

Canolfan Gymunedol Cwmaman, Stryd Fawr, Glanaman. SA18 1DX

Tocynnau: £8 / £5 (consesiynau)
Ar gael trwy www.ticketsource.co.uk/messupthemess. Gallai fod ffioedd ychwanegol am archebu tocynnau.