Lleisiau Coll – Hartist Creadigol Arweiniol

Hoffwn gyflwyno Ndidi ein hartist creadigol arweiniol
Mae Ndidi John yn artist amlddisgyblaeth ac yn ymarferydd llesiant, sy’n defnyddio’r celfyddydau i gynnig ffordd holistaidd, greadigol o ddatblygu llesiant personol a phroffesiynol. Mae ganddi gyfoeth o brofiad o gefnogi pobl ifanc wrth iddynt ymdrechu i wella’u hiechyd a’u lles meddyliol, gan gynnig gweithdai creadigol â sylfaen sgiliau i’w helpu i gyflawni eu gwir botensial.
Mae Mess Up The Mess yn gweithio gyda Llamau a Gwasanaethau Plant Dinas a Sir Abertawe er mwyn cefnogi pobl ifanc i ddod o hyd i’w lleisiau ac i ddatblygu, siapio a chreu eu gwaith celf eu hunain ar raddfa fawr.