Mae Gwirfoddoli Mess Up The Mess

Mae Gwirfoddoli Mess Up The Mess yn mynd ati i geisio darparu cyfleoedd gwirfoddoli ystyrlon, o ansawdd uchel, i bobl ifanc ac i ddatblygu sgiliau pobl ifanc mewn gwaith tîm, hwyluso, goleuo, sain, fideo a darparu gweithgareddau ar-lein, a hynny trwy hyfforddiant a gweithdai ymarferol a chreadigol.

Dros oes y prosiect, rydym wedi cefnogi 29 o wirfoddolwyr ifainc. Llwyddodd 12 o wirfoddolwyr i gwblhau 3 diwrnod o hyfforddiant Arweinwyr Cyfoedion Gwirfoddol ac maent wedi mynd ymlaen i ddefnyddio ac i ddatblygu’r sgiliau a ddysgwyd mewn gweithdai a digwyddiadau. Bu 17 o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn hyfforddiant Theatr Dechnegol mewn ffilm, ffrydio byw, sain a goleuo.

Mae’r bobl ifanc wedi cael y cyfle i wirfoddoli mewn nifer o weithdai a digwyddiadau gwahanol, gan gynnwys arwain cyfoedion yng ngweithdai theatr wythnosol MUTM a digwyddiadau cymunedol lleol i bobl ifanc. Maent hefyd wedi cefnogi elfennau technegol sioe ar-lein a chynllunio a chyflwyno noson wych o ddathlu.

Yn ystod digwyddiad dathlu ‘Dress Up The Dress’ cafodd y gwirfoddolwyr  ifainc y cyfle i gynllunio noson o weithgareddau hwylus ar gyfer eu cyfoedion tra’n dathlu eu cyflawniadau gyda’i gilydd. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.

Dyma’r uchafbwyntiau a’r sylwadau gan y bobl ifanc:

  • caraoce
  • roedd yn teimlo fel bod gartref
  • diolch am y noson wych hon, wir wedi mwynhau
  • ges i’r hyder i wneud caraoce
  • siarad â ffrindiau
  • crefftau, gwylio caraoce
  • rwy’n falch o gael gwahoddiad a gwneud mwy o ffrindiau
  • bod yng nghwmni pawb
  • roedd gwisgoedd a chanu pob un yn hollol wych

Bydd MUTM yn parhau i gefnogi’r gwirfoddolwyr ifainc, a’r digwyddiad mawr nesaf y byddant yn cael cyfle i wirfoddoli ynddo ac i ddarparu’r elfennau technegol ar ei gyfer, fydd sioe’r gwanwyn “Fi, Ti a Ni” ddiwedd mis Mai.

Mae MUTM yn gallu cefnogi gwirfoddolwyr ifainc a chynnig cyfleoedd iddynt ddysgu sgiliau newydd, magu hyder a datblygu, trwy nawdd gan Gwirfoddoli Cymru.