Mess Up The Mess yn cael Cyllid o Gronfa Ymsefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Cwmni Theatr Mess Up The Mess Cyf. yn gyffrous i gyhoeddi ei fod wedi cael nawdd gan Gronfa Ymsefydlogi Covid-19 Cyngor Celfyddydau Cymru.

Cwmni theatr ieuenctid yw Mess Up The Mess ac mae ei brif swyddfa yn Rhydaman. Mae’n gweithio gyda phobl ifanc sy’n agored i niwed a dan anfantais, a hynny ledled De Cymru. Bydd y nawdd hwn yn cefnogi staff allweddol i barhau i ddarparu sesiynau theatr ieuenctid a chreu theatr o safon uchel trwy gydol yr Haf ac i mewn i’r Hydref.

Meddai Chris Lewis, Cyfarwyddwr Gweithredol, “Mae hwn wedi bod yn gyfnod anodd i fudiadau’r celfyddydau yng Nghymru. Mae cyllid Cyngor y Celfyddydau wedi bod yn hanfodol i sefydlogi ein sefyllfa ariannol dros y tymor byr, ac felly gallwn barhau i gyflwyno ein gweithgareddau creadigol i bobl ifanc sydd â’r angen mwyaf amdanom.”

Mae Mess Up The Mess yn cyflwyno rhaglen lawn o weithgareddau ar-lein ar gyfer yr Haf ac yn gweithio ar gynllunio ei raglen a’i gynhyrchiad ar gyfer yr Hydref. Diolch i’r nawdd hwn gan Gyngor y Celfyddydau mae wedi gallu gweithio gyda’r asiantaeth cyfryngau digidol, Yello Brick, er mwyn datblygu strategaeth ddigidol gynhwysol fel rhan o’i gynlluniau i ddychwelyd at weithgareddau wyneb yn wyneb a pherfformiadau byw.

Meddai Sarah Jones, Cyfarwyddwr Artistig, “Mae dod allan o’r cyfnod clo yn broses heriol ac nid yw’n mynd i ddigwydd dros nos. Fe fydd cyfnod pan fo rhai o’r gweithgareddau’n digwydd wyneb yn wyneb, ond eraill yn digwydd ar-lein. Rydyn ni’n gyffrous y bydd y cyllid hwn yn ein galluogi i archwilio ffyrdd newydd o weithio’n gynhwysol gyda phobl ifanc.”

Mae’r prosiect hwn yn bosibl diolch i gyllid gan Gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae hyd at £600 miliwn ar gael i gefnogi cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig yn ystod argyfwng y Coronafeirws.