Noson Wobrwyo Dan Arweiniad Arweinwyr Cyfoedion!!!

Young people with awards

Mae’r amser wedi dod unwaith eto i ddathlu cyraeddiadau pobl ifanc Mess Up The Mess dros y flwyddyn ddiwethaf. Roedd yna gerddoriaeth, tystysgrifau, Gwobrau Hwyl, bwyd a llawer iawn mwy yn ystod y Noson Wobrwyo eleni. Arweiniwyd y noson gan Arweinwyr Cyfoedion Mess Up The Mess a wirfoddolodd yn galed iawn i sicrhau bod y noson yn llawn hud a lledrith. Eu thema ar gyfer y flwyddyn hon oedd …… Monocrom.