Newid Dy Feddwl

Cyngor Ieuenctid Castell-nedd a Phort Talbot – Newid Dy Feddwl

Ers mis Hydref diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Ieuenctid Castell-nedd a Phort Talbot ar un o’n Prosiectau Gweithredu Cymunedol. Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda’r bobl ifanc ar Gyngor Ieuenctid Castell-nedd a Phort Talbot i wneud newid yn eu cymuned sy’n bwysig iddyn nhw.

Trwy raglen o weithdai, penderfynodd y bobl ifanc fod Materion Iechyd Meddwl yn bwysig iawn i’w cymuned o bobl ifanc, yn enwedig wrth i bwysau’r arholiadau ddod yn nes ac yn nes.

Eu penderfyniad nhw oedd creu arddangosfa gelf ryngweithiol a oedd yn archwilio agweddau amrywiol ar iechyd meddwl; i fwydo, addysgu a thynnu sylw at faterion yr oedd rhai pobl ifanc yn eu hwynebu. Roedden nhw am chwalu’r myth fod pobl ifanc sy’n wynebu mater iechyd meddwl yn mynd “trwy gyfnod yn eu harddegau”. Roedden nhw am i bobl sefyll i fyny a chymryd sylw a newid eu hagweddau.

Ddiwedd mis Mawrth, sefydlodd y bobl ifanc ofodau arddangos i brocio’r meddwl, a hynny yn Theatr y Dywysoges Frenhinol ym Mhort Talbot. Fe fu’r cynulleidfaoedd yn archwilio’r ystafelloedd gwisgo wedi eu trawsnewid, a oedd a themâu artistig gyda theitlau iselder, straen, pryder a meddyliau negyddol. Perfformiodd pobl ifanc Mess Up The Mess ddarn theatrig i fynd law yn llaw gyda’r arddangosfa.