Trans*newid Cymru – Humanequin

Cymerwch olwg ar y ffilm a grëwyd ar un o Brosiectau Gweithredu Cymunedol Mess Up The Mess ar y cyd â Youth Cymru – Traws*newid. Yn y ffilm hon, ceir straeon go iawn am bobl ifanc traws* o bob rhan o Dde Cymru, a’r nod yw addysgu eraill ynghylch trawsrywedd a’r materion y mae pobl drawsrywiol yn eu hwynebu. Nod y ffilm hon yw mynd i mewn i ddosbarthiadau ABCh mewn ysgolion, i alluogi athrawon a phobl ifanc i addysgu ynghylch rhyw a hunaniaeth ac i agor trafodaeth am yr elfennau hyn.

Ffilm ar y cyd gan Mess Up The Mess a Youth Cymru

Crëwyd gan bobl ifanc traws* o Traws*Newid Cymru

Ffilm gan Carolina Vasquez
Cerddoriaeth gan Christopher Young
gyda lluniau ychwanegol gan Matt Stevens

youthcymru.org.uk
messupthemess.co.uk