A Queer Christmas

Queer Christmas

A Queer Christmas
Gan Bethan Marlow a chymuned hynod Abertawe

Dathliad o fywyd hynod yn Abertawe yw A Queer Christmas. Dewch i mewn i’n byd hynod i ddathlu’r bywyd sy’n bodoli ynddo. Ymunwch yn y profiad, ewch ar anturiaethau, dewch i gwrdd â llond lle o gymeriadau, i weld beth sy’n digwydd tu ol i’r holl ddrysau caeedig yna. Fe fydd y ‘fairies’ a’r sowldiwrs yn dal eich llaw ac yn eich tywys chi ar eich siwrnai. Cewch eich difyrru gan frenhinoedd, hynodion a breninesau. Agorwch eich llygaid i fyd sydd wedi bod ynghudd ers blynyddoedd.

Perfformiwyd A Queer Christmas rhwng 6 Rhagfyr 2013 ac 8 Rhagfyr 2013, dan do ac yn yr awyr agored o amgylch y Stryd Fawr, Abertawe.

The cast of Queer Christmas sing

Canu, Queer Christmas, Rhagfyr 2013

Fe fuon ni’n gweithio gyda Bethan Marlow a chymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a hynod Abertawe i greu archwiliad cyfriniol o fywyd hynod ar gyfer y sioe hon a oedd yn benodol i un safle, ym mis Rhagfyr 2013. Am 6 mis, fe fu’r tîm o actorion a gwneuthurwyr theatr proffesiynol yn gweithio gyda’r gymuned i ddadorchuddio’u stori gudd ac i ddyfeisio sioe Nadoligaidd arbennig ac unigryw. Ym mis Rhagfyr, fe fu cast o actorion proffesiynol a’r gymuned yn perfformio Queer Christmas ar y Stryd Fawr ei hun ac mewn siopau cyfagos a chlwb nos.

Daethon ni allan o gloset. Chwerthin a chrio. Canu. Stopio’r traffig a dawnsio yn y stryd.

“Gwnaeth y perfformiad wir argraff arna i, gyda’r holl berfformwyr yn sicrhau bod #queerchristmas yn brofiad dwys, trasig ac ysbrydolgar, gydag adegau mor ddoniol nes i mi chwerthin allan yn uchel” – @philipmcnamee

“Helpodd y prosiect hwn fi i ddysgu mwy amdanaf i fy hun mewn cymaint o ffyrdd, ac rydw i mor ddiolchgar amdano a’r holl gyngor ges i gan bobl ar hyd y daith. CARU CHI GYD BOIS!!! Dw i’n mynd i weld eich eisiau chi ac yn gobeithio’ch gweld chi eto a chael cyfle i weithio gyda chi eto!!!!!”

“Ewch i weld sioe hynod o hynod a theimladwy @MessUpTheMess ar y Stryd Fawr, Abertawe. Llawn torcalon & gobaith” – @la_boon

Supported By Arts Council of Wales, The National Lottery, Swansea Youth Bank and GwirVol