Cabaret Nadolig

Scene from Christmas Cabaret 2013

Cabaret Nadolig
Dyfeisiwyd gan Y Cwmni a Katy Owen

Disgwyliwch chwerthin, canu a bocs o fins peis â ‘llenwad dwfn” sydd ar ôl ers 2007 (un rhwng dau a dewch â’ch menyn brandi eich hun.)

Mae’r deryn yn y popty, a’r tinsel o mor dlos,
A ninnau’n chwifio’n bobls i’ch diddanu chi drwy’r nos!

Perfformiwyd y Cabaret Nadolig rhwng 13 Rhagfyr 2013 a 15 Rhagfyr 2013 yn Theatr y Glowyr Rhydaman.

Katy Owen directs Rhys and Llyr in Christmas Cabaret, 2013

Katy Owen yn cyfarwyddo Rhys a Llyr yn y Cabaret Nadolig, 2013

Fe fu pobl ifanc sy’n cymryd rhan yn ein gweithdai wythnosol yn gweithio gyda’r awdur a’r cyfarwyddwr proffesiynol, Katy Owen, i ddyfeisio a chyflwyno cabaret unigryw ar thema’r Nadolig ar gyfer yr ŵyl. Gyda sgetsys, caneuon, comedi a gwawr wahanol ar stori draddodiadol y geni, gwelwyd y sioe unwaith eto’n uno Mess Up The Mess a’r grŵp dawnsio i blant lleol, Starquest.