Gŵyl BOOM

BOOM Festival

 

Ariennir y prosiect hwn gan raglen Cyrraedd y Nod Cyngor Celfyddydau Cymru, a rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2013, fe fuon ni’n gweithio gyda phobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET) neu sydd mewn perygl o fod felly, o bob rhan o dde Cymru. Gyda chefnogaeth artistiaid proffesiynol, fe fu’r bobl ifanc yn creu ffilmiau, animeiddio, graffiti a barddoniaeth bît.

Daethom â’r holl bobl ifanc a fu’n cymryd rhan yn y prosiect at ei gilydd mewn Gŵyl o’r enw BOOM, gyda chyfle iddynt gymryd rhan mewn gweithdai celfyddydol cyfranogol, a dangoswyd eu ffilm ar y sgrîn fawr yn Sinema Brynaman, ochr yn ochr â detholiad o ffilmiau eraill y mae Mess Up The Mess wedi eu gwneud gyda phobl ifanc.