Heritage

Heritage

Gan Dafydd James ar gyfer National Theatre Connections

Mae’n Galan Mai ac mae grŵp o blant nad ydynt yn ffitio mewn gwirionedd, yn cael eu dewis yn arbennig i gloi dathliadau’r dydd; ond wrth iddyn nhw ddod at ei gilydd yn eu gwisg ysgol i ymarfer anthem y pentref, mae ‘na rywbeth o’i le. Mae Tubbsy’n cuddio cath yn ei fag; Mae Deirdre–May’n galaru dros ei Nain ac mae Mark wedi troi i fyny fel stegosawrus.

Wrth i’r ymarfer chwalu’n deilchion, maen nhw’n dechrau amau eu bod wedi cael eu dewis at ddiben llawer mwy sinistr.

Comedi du yw Heritage, a ysgrifennwyd gan Dafydd James fel rhan o gynllun National Theatre Connections, ac maen archwilio ochr dywyllach cenedlaetholdeb.

Fe fu grŵp ifancach Mess Up The Mess yn teithio o amgylch De Cymru gyda Heritage rhwng 28 Chwefror a 29 Mawrth 2014, cyn perfformio yn nigwyddiad National Theatre Connections Cymru yn Theatr y Sherman ym mis Ebrill.

Rydyn ni’n arbennig o falch o allu perfformio Heritage Dafydd James fel rhan o raglen National Theatre Connections. Mae Dafydd wedi gweithio gyda ni ar sawl achlysur (a’r mwyaf nodedig oedd ysgrifennu Click i ni yn 2011) ac mae’r bobl ifanc wrth eu bodd bob tro gyda’i egni diddiwedd a’i ffordd unigryw o wybod beth sy’n gwneud iddyn nhw dician. Yn ystod ei waith ymchwil ar gyfer Heritage, roedd Dafydd wedi cyfweld sawl person ifanc o Mess Up The Mess ac roedden nhw wedi ysbrydoli cymeriadau yn y ddrama ac, yn ddiweddarach, wedi gallu cymryd rhan yn y ddrama.

Supported by Big Lottery Fund, BBC Children in Need, Arts Council England