Datblygu’r Prosiect Democratiaeth Mawr

Flipchart paper with ideas for the Big Democracy Education project

Mae’r athrawon yn gwneud beth mae pobl wedi dweud wrthyn nhw ei wneud. Felly nid dim ond nhw sydd ar fai.

Bu pobl ifanc o Mess Up The Mess yn brysur yn archwilio diben y system addysg, ac yn datblygu syniadau creadigol ar gyfer y digwyddiad Democratiaeth Mawr ddydd Sadwrn yn Theatr y Glowyr Rhydaman. Ffocws y digwyddiad yw’r thema “Beth yw diben y system addysg?” a bydd yn gyfle i’r gynulleidfa archwilio syniadau ynghylch system addysg ddelfrydol yng Nghymru mewn ffordd greadigol a herio’r syniadau hyn.

Mae sgiliau bywyd yn eitha’ pwysig, oherwydd yn yr ysgol dydych chi ddim yn dysgu sut i dalu trethi neu ddelio gydag arian, mewn gwirionedd.

Bu pobl ifanc yn gweithio gyda 5 artist proffesiynol i greu gwaith a fydd yn archwilio’r materion ac yn ffrâm i’r ddadl fydd yn destun trafodaeth i’r gynulleidfa ym mherfformiad dydd Sadwrn:

  • Ali Goolyad, Bardd ac Artist y Gair Llafar
  • Chantal Erraoui, Actor a Pherfformiwr
  • Daniel Morgan, Actor a Chyfarwyddwr
  • Bethany Seddon, Dylunydd ac Artist Gweledol
  • Chris Young, Artist Sain

Datblygu barddoniaeth gan archwilio addysg o bersbectifau gwahanol

Mae gweithgaredd yr wythnos hon yn rhan o Brosiect Democratiaeth Mawr National Theatre Wales sydd wedi gweithio ledled Cymru gan ddefnyddio’r celfyddydau i archwilio sut mae cymunedau’n gallu ailgreu’r cysylltiad gyda’r broses ddemocrataidd. Y penllanw fydd digwyddiad yn y Senedd ym mis Mawrth. Enillodd Mess Up The Mess y cyfle i weithio gyda National Theatre Wales ar y prosiect hwn trwy bleidlais ar-lein ym mis Medi.

O bersbectif rhiant neu athro, dw i am iddyn nhw ddeall yn ein cenhedlaeth ni… fod yna lawer mwy o straen yn cael ei osod arnom ni na welwyd gyda chenedlaethau’r gorffennol. Nid oherwydd addysg yn unig, ond oherwydd cymaint o bethau eraill fel pwysau cyfoedion a chyfryngau cymdeithasol…

Ar ddydd Sadwrn 14 Tachwedd 2015, bydd y bobl ifanc yn perfformio’r gwaith y maen nhw wedi ei greu, ac yn hwyluso trafodaeth a dadl gyda’r gynulleidfa yn Theatr y Glowyr Rhydaman. I gadw’ch lle, neu am fwy o wybodaeth, rhowch glic ar nationaltheatrewales.org neu cysylltwch â Gavin Porter ar 07889 757 662 gavinporter@nationaltheatrewales.org.

Two sheets of flipchart paper on which a poem has been written artistically

A poem about education, by Jeno