Dosbarthiadau Meistr Cartref

Dosbarth Meistr 1 – Dulliau dwyieithog o hwyluso gweithdai gyda Bethan Marlow 

Cerian “Roeddwn i wrth fy modd â’r sesiwn hon, ac yn teimlo fy mod wedi ymgysylltu ac wedi dysgu llawer. Yn ystod y sesiwn, gwnaeth Bethan i fi deimlo’n gyffyrddus yn defnyddio’r Gymraeg ac mae’r ymarferion a’r sgyrsiau y bu’n eu hwyluso wedi gwneud i mi ddatblygu persbectif newydd ar y defnydd o iaith yn fy ngwaith ac mewn gweithdai. Mae’r sesiwn hon wedi fy ysbrydoli i ddefnyddio’r Gymraeg yn fwy beiddgar, ac i beidio â theimlo bod eisiau ymddiheuro am unrhyw gamgymeriadau.”

Callum “Dosbarth meistr hyfryd, yn llawn chwerthin am weithio ar brosiectau trwy’r Gymraeg a’r Saesneg, yn ogystal â chreu gwaith yn ddwyieithog. Dull positif o ddelio â thestun sydd weithiau’n rhannu pobl.”

Ciaran “Ar ȏl ein sesiwn gyda Bethan Marlow, teimlais fod y rhwystrau i weithio’n ddwyieithog wedi cael eu chwalu. Roedd Bethan wedi neud yr holl gyd-destun yn gynhwysol iawn, a wedi cyflwyno strategaethau defnyddiol iawn bydda i bendant yn eu defnyddio yn fy ymarfer yn y dyfodol. Roedd Bethan wedi neud i fi feddwl am ddwyieithrwydd, nid dim ond yn Saesneg a’r Gymraeg, ond hefyd meddwl sut allai weithio yn amlieithog.”

Dosbarth Meistr 2 – Sefydlu cynhwysiant  fel elfen sylfaenol gydag Elise Davison a Steph Back, Taking Flight Theatre 

Cerian “Roedd y sesiwn hon yn llawn gwybodaeth, ac roedd popeth fuon ni’n siarad amdano yn ddefnyddiol iawn ac yn fanwl. Rwy’n teimlo’n fwy cyffyrddus ac yn fwy abl i greu gwaith sy’n ystyried mynediad ac i fynd i’r afael â mynediad mewn ffordd greadigol. Gwnaeth y gweithdy hwn i fi ddeall yn llwyr bwysigrwydd amser a digon o feddwl wrth integreiddio mynediad i mewn i berfformiadau. Yr unig beth fuaswn i’n ei newid yw rhannu’r sesiwn yn ddwy er mwyn i fi gael mwy o amser i brosesu’r wybodaeth.”

Callum “Dull hwylus ac addysgiadol o archwilio cynhwysiant mewn perfformiad a chelf, yn fy annog i gynnwys sain-ddisgrifiadau a chapsiynau creadigol fel rhan o estheteg fy ngwaith.”

Ciaran “Roedd gweithdy Taking Flight ar sail cynhwysiant yn ddefnyddiol ac yn bleserus iawn. Dwi’n meddwl ‘naeth Elise a Steph atgyfnerthu pethau o’n i eisoes yn gwybod, ond hefyd ‘nes i ddysgu pethau newydd am gynhwysiant yn y celfyddydau, a hefyd falle herio rhai o’n canfyddiadau i. Dwi bendant isho gweithredu BSL a Sain Ddisgrifiad yn fy ngwaith yn y dyfodol.”

Dosbarth Meistr 3 – Dulliau gwneud ffilm gyda Tom Barrance, Learn About Film

Cerian “Cyflwynodd Tom y sesiwn hon mewn ffordd addysgiadol a hawdd ei threulio. Mae’n ddifyr a llwyddodd i drosglwyddo gwybodaeth yr oedd yn hawdd i mi ei phrosesu, heb fy ngorlethu o gwbl. Roeddwn i mor hapus fod y sesiwn wedi ei rhannu yn ddwy a bod cyfle i ni dreialu’r pethau a drafodwyd yn y sesiwn. Mae’r ap golygu VN yr oedd wedi ei ddarganfod i ni yn ddefnyddiol iawn yn fy ngwaith, a byddaf yn sicr yn ei ddefnyddio yn y dyfodol. Dysgais lawer hefyd o’r ail sesiwn, pan fuodd e’n disgrifio gweithgareddau a ffyrdd o gyflwyno gweithdai sy’n gysylltiedig â ffilm i bobl ifanc.”

Callum “Dosbarth meistr difyr a llawn dealltwriaeth. Arddangosiad gwych yn dangos sut i sicrhau bod yr arfer a’r broses o wneud ffilmiau yn fwy hygyrch i bobl ifanc a’r rheiny sy’n rhoi tro arni am y tro cyntaf.”

Ciaran “Roedd ein gweithdai gyda Tom Barrance bendant wedi cynyddu fy hyder yn gwneud ffilmiau byr. O’n i ddim wedi gwneud llawer o olygu fideos o’r blaen, a cyn y gweithdy o’n i’n ffindo fe’n eitha brawychus, ond wnaeth Tom neud y broses yn hawdd i’w deall gan dorri popeth lawr mewn i ddarnau dealladwy. Dwi’n bles iawn gyda beth ‘nes i gynhyrchu, a fyddai bendant yn ei ychwanegu i fy ymarfer yn y dyfodol.”