Wheels

Wheels

Drama gan Ciaran Fitzgerald
Cyfarwyddwyr Cerian Wilshere-Davies a Jonathan Stuart.

Beth ti’n feddwl ‘Normal’?

Drama a ysgrifennwyd, cyfarwyddwyd a pherfformiwyd gan ein grŵp drama hŷn, Mae Wheels yn herio’n canfyddiad bob dydd o anabledd ac yn mynd i’r afael â materion gwahaniaethu ar sail anabledd yn amgylchedd yr ysgol.

Perfformiwyd Wheels ar 23 Mawrth 2013 yn Theatr y Glowyr Rhydaman.

Y tro cyntaf i ni gwrdd â Ciaran oedd pan gymerodd e’ ran yn ein gweithdai i ddatblygu’r ddrama a ddatblygodd i fod yn Click, gan Dafydd James. Mae gan Ciaran barlys yr ymennydd ac fe ysbrydolodd gymeriad yn y ddrama ac aeth ymlaen i’w bortreadu yn ystod dwy daith ar draws Cymru gyfan. Aeth ymlaen i fod yn aelod rheolaidd o’n theatr ieuenctid wythnosol ac mae wedi datblygu llais creadigol unigryw. Ysgrifennodd Ciaran ‘Wheels’, sef drama am droseddau casineb yn erbyn pobl anabl, i’w llwyfannu a’i chynhyrchu’n llwyr gan ein grŵp gweithdy yn Rhydaman.

Richard is bullied

Wheels, gan Ciaran Fitzgerald, Mawrth 2013

“Roedd cael y cyfle i ysgrifennu ‘Wheels’, a hefyd i’w chael hi wedi ei pherfformio, yn brofiad anhygoel, oherwydd roedd yn gyfle i fi leisio fy marn ar thema yr ydw i’n teimlo’n gryf iawn yn ei chylch. Roedd yn wych gweld rhywbeth yr oeddwn i wedi ei greu yn fy meddwl fy hun yn dod at ei gilydd o flaen fy llygaid.” – Ciaran Fitzgerald

Richard is thrown from his wheelchair

Wheels gan Ciaran Fitzgerald, Mawrth 2013

Gwerthwyd pob tocyn a bu’n rhaid troi pobl i ffwrdd wrth y drysau!

Funded by Big Lottery Fund, CAVS Youth Fund, GwirVol, Carmarthenshire County Council, Carmarthenshire Youth Council, Welsh Government, BBC Children in Need