Hamlets

Cynllun creadigol cenedlaethol am ddim i bobl ifanc 18 – 25 oed

Mae Hamlet yn ferch neu fachgen ifanc.

Yn gadael y nyth am y tro cyntaf.

Yn flin gyda’r hyn sy’n digwydd o’i gwmpas.

Yn galaru dros rhywun agos.

Yn cwestiynu ei fodolaeth a phopeth am y byd o’i gwmpas.

Dyma gyfle am ddim i weithio gyda gwneuthurwyr theatr mwyaf deinamig Cymru, i gyfarfod pobl eraill a chreu theatr sy’n cwestiynu pwy yw Hamlet heddiw a beth mae Hamlet yn ei olygu i CHI.

Wrth i leisiau eich cenhedlaeth chi ddod i’r amlwg ar draws y byd… beth sydd gan bobl ifanc Cymru i’w ddweud?

Mae Hybiau Hamlets wedi’u sefydlu yng NGHAERDYDD, CASNEWYDD, YR WYDDGRUG A PHORTHAETHWY, a bydd rhain yn dod at ei gilydd i greu’r ensemble mwyaf o HAMLETS ifanc a welwyd erioed.

Os ydych chi’n 18-25 oed, yn chwilfrydig ac yn angerddol, ymunwch â’ch Hwb Hamlets lleol ym mis Tachwedd.

MANYLION  

Bydd y pedwar Hwb Hamlet rhanbarthol yn cynnal gweithdai ym mis Tachwedd 2019 (gweler isod am yr union ddyddiadau). Ar ddechrau mis Rhagfyr, bydd yr holl hybiau’n dod at ei gilydd yng Nghaerdydd (llety am ddim i fynychwyr o Ogledd Cymru) i rannu’r hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud a datblygu a thrafod syniadau gyda’i gilydd.

Prif nod Hamlets yw archwilio’r posibilrwydd o greu darn o theatr sy’n wirioneddol adlewyrchu’r hyn sydd gan bobl ifanc yng Nghymru i’w ddweud.

YDYCH CHI’N GYMWYS?   

Mae Hamlets yn agored i unrhyw un rhwng 18 a 25 oed sy’n byw yng Nghymru.

 

SUT I YMGEISIO?

Cysylltwch â’ch cydlynydd hwb rhanbarthol agosaf i fynegi’ch diddordeb:

PORTHAETHWY: mari@franwen.com

Y WYDDGRUG: gwennan.mair@theatrclwyd.com

CASNEWYDD: georgina.harris@hotmail.com

CAERDYDD: siobhanlynnbrennan@gmail.com

DYDDIADAU RHANBARTHOL

PORTHAETHWY / Frân Wen

Nos Iau 21ain o Dachwedd . 5pm – 8pm

Nos Iau 28ain o Dachwedd . 5 pm – 8pm

Dydd Sadwrn 30ain o Dachwedd . 10am – 5pm

Nos Iau 5ed o Ragfyr . 5pm – 8pm

 

YR WYDDGRUG / Theatr Clwyd

Nos Fawrth 29ain Hydref  . 7pm – 9pm

Nos Fawrth 5ed Tachwedd . 7pm – 9pm

Nos Fawrth 12fed Tachwedd . 7pm – 9pm

Nos Fawrth 19eg Tachwedd . 7pm – 9pm

Nos Fercher 27ain Tachwedd . 7pm – 9pm

Nos Fawrth 3ydd Ragfyr . 7pm – 9pm

 

CASNEWYDD / Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan-yr-Afon

Dydd Llun 11eg Tachwedd . 5.30pm – 8.30pm

Dydd Llun 18fed Tachwedd . 5.30pm – 8.30pm

Dydd Llun 25ain Tachwedd . 5.30pm – 8.30pm

Dydd Sadwrn 30ain Tachwedd . 10am – 5pm

 

CAERDYDD / Canolfan Mileniwm Cymru

Dydd Sadwrn 9fed Tachwedd . 10.30am – 5pm
Dydd Sadwrn 16eg Tachwedd . 10.30am – 5pm
Dydd Sadwrn 23ain Tachwedd . 10.30am – 5pm

 

PENWYTHNOS HAMLETS CENEDLAETHOL 

Dydd Sadwrn 7fed – Dydd Sul 8fed o Ragfyr yng Nghaerdydd.

Bydd llety yn cael ei ddarparu am ddim i fynychwyr o Ogledd Cymru.