Hyfforddiant Arweinwyr Cyfoedion i Wirfoddolwyr

Peer Leader Awards Night

Mae Arweinwyr Cyfoedion yn gwrs hyfforddiant preswyl, achrededig, sy’n cynnig cyfleoedd i bobl ifanc 16-25 oed ddatblygu eu sgiliau, magu hyder a chael profiad o wirfoddoli. Fel arfer, cynhelir yr hyfforddiant dros hanner tymor yr Hydref.

Caiff yr hyfforddiant ei redeg trwy gwrs preswyl cyfranogol sy’n llawer o hwyl, ac mae’n cynnwys gemau theatr a heriau adeiladu tîm.

Yn ystod y cwrs preswyl, cefnogwn bobl ifanc i gael hyfforddiant mewn:

  • arweinyddiaeth a bod yn fodel rôl enghreifftiol i’ch cyfoedion
  • sgiliau cyfathrebu, hyder a gwaith tîm
  • iechyd a diogelwch
  • asesiadau risg
  • amddiffyn plant
  • amrywioldeb a chynhwysiant

Dros y penwythnos, caiff pobl ifanc y cyfle i gynllunio gweithdy ar faterion ieuenctid, fel tîm ieuenctid, ar gyfer eu cyfoedion, ac i redeg y gweithdy a’i werthuso.

Hefyd, maen nhw’n ennill cymwysterau Lefel 1 Agored mewn Addysgu Cyfoedion

Ac yn olaf…

Fe fyddan nhw’n dod yn Wirfoddolwyr Arwain Cyfoedion cymwys, ac yn cael rôl gryfach o fewn y cwmni a’r gymuned, trwy amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddoli.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â Joanne Harries ar :

E-bost: joanne@messupthemess.co.uk