Traws*newid – Humanequin

Traws*newid – Humanequin

Young people from Humanequin

Ers mis Medi diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda grŵp traws*newid Youth Cymru ar Brosiect Gweithredu Cymunedol Mess Up The Mess. Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc drawsrywiol ledled Cymru, gyda’r nod o sicrhau newid o fewn eu cymuned sy’n bwysig iddyn nhw.
Fe fydd y bobl ifanc yn cynnal digwyddiad ym mis Gorffennaf o’r enw Humanequin. Cefnogir y digwyddiad gyda ffilm a grëwyd ar gyfer y bobl ifanc, a gyda’r bobl ifanc.
Mae Humanequin yn ddarn sy’n anelu at fwydo, addysgu a dathlu bywydau pobl ifanc traws* yng Nghymru. Mae’n cyfuno ffilm a pherfformiad ac yn archwilio straeon o fywyd go iawn, gan adlewyrchu siwrneiau a phrofiadau personol, yr hwyl, y chwerthin a’r mannau isel y mae pobl ifanc traws* yn eu hwynebu o ddydd i ddydd.
Fe fydd Humanequin yn chwalu unrhyw fythau a chamsyniadau ynghylch amrywiaeth rhywedd ac yn annog sgwrs am hunaniaeth rhywedd ymhlith gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc yng Nghymru.
Sbardunwyd y teitl mewn sgwrs ble ddywedodd y bobl ifanc eu bod am gael eu gweld fel person dynol yn gyntaf.
Gobeithiwn y gallwch alw draw i gefnogi’r digwyddiad.